Hotline: 0941 689 333 Email: nguyentuan991987@gmail.com

Hóa chất xi mạ Trioxide Chromium CrO3

Liên hệ: 0941 689 333

Triôxit crôm (tiếng Anh: Chromium trioxide) là một hợp chất vô cơ với các công thức CrO3. Nó là axit anhydrit của crôm acid, và đôi khi được bán trên thị trường dưới cùng một tên.

Hợp chất này có dạng tím rắn dưới khan điều kiện khan, màu cam sáng khi ướt, đều tan trong nước và bị thủy phân. Hàng triệu kg triôxit crôm được sản xuất hàng năm, chủ yếu cho mạ điện.Triôxit crôm là một chất ôxi hóa mạnh.

Mô tả

Triôxit crôm (tiếng Anh: Chromium trioxide) là một hợp chất vô cơ với các công thức CrO3. Nó là axit anhydrit của crôm acid, và đôi khi được bán trên thị trường dưới cùng một tên.

Hợp chất này có dạng tím rắn dưới khan điều kiện khan, màu cam sáng khi ướt, đều tan trong nước và bị thủy phân. Hàng triệu kg triôxit crôm được sản xuất hàng năm, chủ yếu cho mạ điện.Triôxit crôm là một chất ôxi hóa mạnh.

Tên hóa học: Chromic Acid

Công thức: CrO3

Hàm Lượng : 99.8%

Xuất sứ : Nga

Quy cách: 50kg/Thùng

Trioxide Chromium được tạo ra bằng cách xử lý cromat natri hoặc các dicromat natri tương ứng với axit sulfuric

H 2 SO 4 + Na 2 Cr 2 O 7 → CrO 3 + Na 2 SO 4 + H 2 O

Kg Khoảng 100 triệu được sản xuất hàng năm bởi các tuyến đường này hoặc tương tự.

Rắn bao gồm các chuỗi nguyên tử crom tetrahedrally phối hợp đỉnh chia sẻ. Mỗi crom trung tâm, do đó, cổ phiếu hai trung tâm oxy với các nước láng giềng. Hai nguyên tử oxy không được chia sẻ, cho một học lượng pháp tổng thể

Cấu trúc của monomeric CrO 3 đã được tính toán bằng cách sử dụng lý thuyết mật độ chức năng , và được dự đoán là hình kim tự tháp ( điểm nhóm C 3V ) chứ không phải là phẳng (điểm nhóm D 3 giờ ).

Chromium trioxide phân hủy trên 197 ° C giải phóng oxy cuối cùng cho Cr 2 O 3 :

4 CrO 3 → 2 Cr 2 O 3 + 3 O 2

Nó được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ như là một chất ôxi hóa, thường là một giải pháp trong axit axetic ,hoặc acetone trong trường hợp của quá trình oxy hóa Jones .Trong những oxidations này, Cr (VI) chuyển đổi 1,5 tương đương của rượu xeton hoặc andehit tương ứng :

2 CrO 3 + 3 RCH 2 OH → Cr 2 O 3 + 3 RCHO + 3 H 2 O

Ứng dụng

Trioxide crom được sử dụng chủ yếu trong mạ chrome. Nó thường được sử dụng với các chất phụ gia có ảnh hưởng đến quá trình mạ nhưng không phản ứng với trioxide. Trioxide phản ứng với cadmium, kẽm, và các kim loại khác để tạo ra bộ phim chromate passivating chống ăn mòn. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất hồng ngọc tổng hợp.